รับสมัครงาน

Creative (1 อัตรา)

• ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
• มีประสบการณ์ 2-5 ปี ด้านการออกแบบและครีเอทีฟ
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับงานออกแบบกราฟฟิคได้เป็นอย่างดี เช่น PS, AI
• ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปี ขึ้นไป
• สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
• มีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้ดี
• มีความละเอียด รอบคอบมาก
• สามารถทำงานได้ทันที
• สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ 3D ได้ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานฝ่ายผลิต (จำนวนมาก)

 • วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 • สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์ในการทำงานป้ายโฆษณาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานควบคุมเครื่องพิมพ์อิงค์เจท (จำนวนมาก)

 • วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 • สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมเครื่องพิมพ์อิงค์เจทจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ฝ่ายผลิต (จำนวนมาก)

• ฝ่ายผลิต รายได้เฉลี่ย/วัน 500 บาท
• พนักงานรายวัน ผ่านโปร ปรับรายเดือนทันที

พนักงานขับรถ (จำนวนมาก)

 • วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 • สัญชาติไทย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์, รถจักรยานยนต์
 • รู้จักเส้นทางในกทม. และ ต่างจังหวัดเป็นอย่างดี
สวัสดิการบริษัทฯ

1. ประกันอุบัติเหตุ
2. ประกันสุขภาพ
3. ตรวจสุขภาพประจำปี
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5. ท่องเที่ยวประจำปี
6. ปรับเงินเดือน
7. โบนัส
8. เครื่องแบบพนักงาน
9. เบี้ยขยัน 500 บาท/เดือน
10. ค่าเบี้ยเลี้ยง
11. ค่าอาหาร+น้ำดื่ม+ที่พัก (กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่)
12. สวัสดิการเยี่ยมไข้
13. สวัสดิการฌาปนกิจศพ

ส่งรายละเอียดมาที่ hr@d-conceit.com 02-320-2330 ต่อ 148